SABBI
Tuis Die Program kultivars Navorsing Nuus & Sosiaal Kontak
 
English
 
Tuis
Lightbulb
Lees die volle 2011 verslag van die Lyn Evaluasie Program in die Rûens.
 
Read more
 
Books
Handleiding vir Sabbi Noord-Kaap Garskultivars 2012
Tans is Puma, Cocktail die aanbevole kultivars vir kommersiële produksie van moutgars onder besproeïing. Die effek van verskillende produksiefaktore, waarvan kultivarkeuse...

 
Read more
 
Arrow
Handleiding vir Sabbi Suid-Kaap Garskultivars 2012

Vier kommersiële kultivars word tans vir moutgarsproduksie aanbeveel. Die vermoutingseienskappe van hierdie kultivars verskil veral ten opsigte van hul rusperiode...
 
Read more
 
Kopiereg © 2009 SABBI
Alle regte voorbehou.
Ontwerp deur
Limbik
  Tuis
Verslae
Gidse
Kontak
  Die Program | Kultivars | Navorsing | Nuus & Sosiaal | Kontak
Verslag van die Lyn Evalusie Proewe 2010 | Verslag van die Lyn Evaluasie Proewe onder Besproeiing 2010 | Invloed van Swamdoders op Gars
Suid-Kaap Garskultivars 2011 | Riglyne vir die Produksie van Moutgars: Besproeiing | Riglyne vir die Produksie van Moutgars: Suid-Kaap
SABBI (c/o SAB Maltings) | Bredasdorp | Posbus 27, Caledon, 7230 | T +27 (0)28 212 2943 | F +27 (0)28 212 2913