SABBI
Tuis Programme Varieties Research News & Events Contact
 
English
 
Die Program > Oorsig
The Program
 
  Die Program  
 
Oorsig
Verslae
 
 
  Oorsig  

Die Sabbi teelprogram is `n moderne konvensionele teelprogram wat nuwe tegnologie soos Merkerseleksie en verdubbelde haploïed produksie inkorporeer. Die doel van die teelprogram is om handelsmerk georiënteerde gars te ontwikkel met superieure:

• Opbrengspotensiaal • Siekteweerstand
• Omgewingstabiliteit • Moutkwaliteit
• Argonomiese eienskappe • Broukwaliteit

Die program het ontstaan toe Sensako in 1978 begin het met die evaluering van beskikbare kommersiële kultivars in die Suid-Kaap. Die oogmerk van hierdie program was en is steeds om so veel as moontlik oorsese kultivars te bekom en te evalueer met die oog op kommersiële verbouing in Suid-Afrika.

Nadat dit geblyk het dat welslae met die introduksieprogram beperk sal wees weens die swak aanpassing van die introduksies in die Suid-Kaap is besluit dat `n eie teelprogram begin moet word. Die program is in 1983 op `n beperkte skaal begin en het geleidelik ontwikkel tot die huidige formaat.

`n Tweede produksie-area is ontwikkel in die besproeiingsgebied van die Noord-Kaap na ‘n intensiewe evaluasie vir kultivaraanpassing en produksiepraktyke deur SAB Maltings. Produksie is toe op `n klein skaal in 1994 begin. Evaluasie het daarop gedui dat kultivars van, veral, Europa redelik goed aangepas is in hierdie omgewing. Die fokus van ons program was aanvanklik slegs op die evaluasie van Europese en ander introduksies, maar is later uitgebrei tot `n volledige teelprogram, hoewel nie op dieselfde skaal as die Suid-Kaap program nie.

Introduksies word steeds in beide produksiegebiede getoets, en die meerderheid van kultivars van al die belangrikste garsproduserende lande is reeds getoets. Introduksies met die beste kwaliteits-, siekte- en agronomiese eienskappe word geselekteer om gebruik te word as kiemplasma in kruisings met plaaslik ontwikkelde genotipes om rekombinante met superieure genetiese eienskappe te ontwikkel.

 
Kopiereg © 2009 SABBI
Alle regte voorbehou.
Ontwerp deur
Limbik
  Tuis
Verslae
Gidse
Kontak
  Die Program | Kultivars | Navorsing | Nuus & Sosiaal | Kontak
Verslag van die Lyn Evalusie Proewe 2010 | Verslag van die Lyn Evaluasie Proewe onder Besproeiing 2010 | Invloed van Swamdoders op Gars
Suid-Kaap Garskultivars 2011 | Riglyne vir die Produksie van Moutgars: Besproeiing | Riglyne vir die Produksie van Moutgars: Suid-Kaap
SABBI (c/o SAB Maltings) | Bredasdorp | Posbus 27, Caledon, 7230 | T +27 (0)28 212 2943 | F +27 (0)28 212 2913