SABBI
Tuis Die Program Varieties Research News & Events Contact
 
English
 
Navorsing > Verslae
The Program
 
  Navorsing  
 
Oorsig
Verslae
 
 
  Verslae  

Invloed van swamdoders op opbrengs en kwaliteit van gars verbou in die Suid-Kaap

Die toediening van swamdoders is `n belangrike manier om die opbrengs van graan te verhoog. Die opskopeffek van verskillende swamdodergroepe en/of dosisse is egter wisselend afhangende van die omgewing, kultivar en produksiepraktyke. Die vraag bly egter staan of al die kultivars dieselfde reageer op spesifieke behandelings en of die volgorde waarin die chemie afgewissel word van belang is. Om hierdie vrae beter te probeer beantwoord het SABBI `n proef uitgevoer om die effek van swambespuitings op die prestasie van verskillende kultivars te toets.

Download Kliek hier om die volledige verslag in engels in PDF formaat af te laai…
 

Produksiepraktyke

Sedert die 2008-winterseisoen het die SABM Landboukundige Dienste Departement van die besproeiingsarea (Noord-Kaap) besluit om alternatiewe produksiepraktyke te ondersoek vir die verbouing van die nuwe moutgarskultivar, Cocktail.

Deur hierdie navorsing is optimale stikstof bemestingsriglyne en plantdigtheidsriglyne bepaal vir Cocktail.

Download Cocktail stikstofbemesting (2008-2010)
Download Cocktail kopbemesting (2011)
Download Cocktail plantdigtheid (2008-2010)
Download Cocktail plantdigtheid (2011)
Download Cocktail plantdigtheid en plantgroeireguleerder (2011)
 
 
Kopiereg © 2009 SABBI
Alle regte voorbehou.
Ontwerp deur
Limbik
  Tuis
Verslae
Gidse
Kontak
  Die Program | Kultivars | Navorsing | Nuus & Sosiaal | Kontak
Verslag van die Lyn Evalusie Proewe 2010 | Verslag van die Lyn Evaluasie Proewe onder Besproeiing 2010 | Invloed van Swamdoders op Gars
Suid-Kaap Garskultivars 2011 | Riglyne vir die Produksie van Moutgars: Besproeiing | Riglyne vir die Produksie van Moutgars: Suid-Kaap
SABBI (c/o SAB Maltings) | Bredasdorp | Posbus 27, Caledon, 7230 | T +27 (0)28 212 2943 | F +27 (0)28 212 2913