SABBI
Tuis Programme Varieties Research News & Events Contact
 
English
 
Navorsing > Oorsig
The Program
 
  Navorsing  
 
Oorsig
Verslae
 
 
  Oorsig  

Sabbi se navorsing-en-ontwikkelingsmissie is om volhoubare garsproduksie te verseker tot die voordeel van SAB, SABM en die produseerders deur innoverende navorsing. Produseerders benodig toenemend beter kwaliteit, hoër opbrengste en meer weerstandbiedende kultivars, asook kennis van verbeterde produksiepraktyke om teen internasionale mededingers meer kompeterende te wees. 

Die volgende navorsing word tans gedoen en tegnieke ondersoek om meer effektiewe produksiepraktyke en ‘n meer effektiewe teelprogram te verseker:

 

Merker Ondersteunde Seleksie (MOS) 

Tradisioneel gebruik telers fenotipiese eienskappe (sigbaar) om superieure individue te selekteer. Hierdie metode het beperkte sukses om individue met goeie mout- en broukwaliteite te selekteer. DNS merkers is segmente van gars DNS wat uniek is tot spesifieke segmente van die gars chromosome. Hierdie merkers dui die afwesigheid of teenwoordigheid van spesifieke kwaliteitseienskappe aan en is altyd teenwoordig, ondanks die omgewing. Met die gebruik van MOS in 'n teelprogram word die merker altyd gekoppel aan ‘n spesifieke geen (bv. Blaarvlekweerstand) of geen area (bv. kwaliteitseienskappe) en sodoende kan die merker gebruik word om belowende individue te selekteer.

 

Verdubbelde haploïede

'n Suiwertelende garskultivar bevat sewe pare chromosome (14 chromosome) Nadat 'n kruising tussen twee verskillend garsplante gemaak is, neem dit vyf jaar van inteling in die veld voordat `n homosigotiese (suiwertelende) plant verkry word.

Verdubbelde haploïede word bewerkstellig deur stuifmeel (mikrospore) van die garsplant te gebruik. Die stuifmeel bevat slegs sewe chromosome a.g.v. meiose. Hierdie sewe chromosome word kunsmatig verdubbel in die laboratorium en die stuifmeel word deur weefselkultuurmetodes in volledige plantjies (verdubbelde haploïede) ontwikkel.

Verdubbelde haploïede kan binne ses maande in die laboratorium geproduseer word, terwyl dit met konvensionele teling vyf jaar van enkelplantseleksie in die veld neem om dieselfde vlak van homosigositeit te verkry. Verdubbelde haploïede spaar die teler dus tyd en nuwe kultivars kan in 'n korter periode vrygestel word. 

 

 

Back to top

 
Kopiereg © 2009 SABBI
Alle regte voorbehou.
Ontwerp deur
Limbik
  Tuis
Verslae
Gidse
Kontak
  Die Program | Kultivars | Navorsing | Nuus & Sosiaal | Kontak
Verslag van die Lyn Evalusie Proewe 2010 | Verslag van die Lyn Evaluasie Proewe onder Besproeiing 2010 | Invloed van Swamdoders op Gars
Suid-Kaap Garskultivars 2011 | Riglyne vir die Produksie van Moutgars: Besproeiing | Riglyne vir die Produksie van Moutgars: Suid-Kaap
SABBI (c/o SAB Maltings) | Bredasdorp | Posbus 27, Caledon, 7230 | T +27 (0)28 212 2943 | F +27 (0)28 212 2913