SABBI
Tuis Programme Varieties Research News & Events Contact
 
English
 
Kultivars > Gidse
The Program
 
  Kultivars  
 
Oorsig
Geplant in die Suid-Kaap
(Droëland)
Geplant in die Noord-Kaap (Besproeiing)
Gidse
 
 
  Gidse  

Handleiding vir Sabbi Suid-Kaap (Droëland) Garskultivars 2012

Vier kommersiële kultivars word tans vir moutgarsproduksie aanbeveel, naamlik SSG 564, SabbiErica,SabbiNemesia en S5 (nuut; tydelike kode). Die vermoutingseienskappe van hierdie kultivars verskil veral ten opsigte van hul rusperiode (tydperk vanaf oes tot die gars aan die ontkiemingsvereistes van vermouting voldoen) en om dié rede moet die vermenging van kultivars ten alle koste voorkom word. Dit is dus noodsaaklik dat die verskillende kultivars apart vervoer, hanteer en opgeberg word.
Download Kliek hier om die gids in Engels in PDF formaat af te laai...
 

Riglyne vir die Produksie van Moutgars: Onder Besproeiing

Die effek van verskillende produksiefaktore, waarvan kultivarkeuse, plantdatum, plantdigtheid, stikstofbemesting en besproeiingskedulering die belangrikste is, word geïntegreerd gereflekteer in die opbrengs en kwaliteit van die graanoes.

Die resultate van die navorsingsprogram wat in hierdie verband sedert 1991 in die besproeiingsgebiede, asook ondervinding onder kommersiële toestande opgedoen die afgelope aantal jare, stel ons in staat om die volgende aanbevelings daar te stel, beskikbaar in ’n aflaaibare PDF dokument, wat kan dien as produksieriglyne vir moutgarsverbouing.

Download Kliek hier om die gids in PDF formaat af te laai…
 

Riglyne vir die produksie van Moutgars in die die Suid-Kaap (Droëland)

Gars is, na koring, die belangrikste kleingraan in Suid-Afrika. Die verbouingsgebied vir moutgars onder droëlandtoestande is tans afgebaken tot ‘n baie spesifieke gebied, naamlik die Rûens, wat strek vanaf Botrivier in die weste tot by Heidelberg in die ooste.

Daar is heelwat voordele verbonde aan die reëling dat produksie van ‘n relatief klein kommoditeit soos moutgars in afgebakende gebiede plaasvind. Die produksie word sodoende gekonsentreer, wat vervoer, opberging, en beheer oor verbouing en gradering vergemaklik. Voorligting en navorsing word ook aansienlik vergemaklik en is goedkoper. Die enkele grootste nadeel hieraan verbonde is egter die feit dat risiko ten opsigte van wisselende klimaatstoestande glad nie versprei word nie en daarom is garsverbouing dan ook uitgebrei na die koeler sentrale besproeiingsgebiede.

’n Handleiding wat alleenlik moutgarskultivars bespreek kan in PDF formaat afgelaai word.

Download Kliek hier om die gids in PDF formaat af te laai…
 
Kopiereg © 2009 SABBI
Alle regte voorbehou.
Ontwerp deur
Limbik
  Tuis
Verslae
Gidse
Kontak
  Die Program | Kultivars | Navorsing | Nuus & Sosiaal | Kontak
Verslag van die Lyn Evalusie Proewe 2010 | Verslag van die Lyn Evaluasie Proewe onder Besproeiing 2010 | Invloed van Swamdoders op Gars
Suid-Kaap Garskultivars 2011 | Riglyne vir die Produksie van Moutgars: Besproeiing | Riglyne vir die Produksie van Moutgars: Suid-Kaap
SABBI (c/o SAB Maltings) | Bredasdorp | Posbus 27, Caledon, 7230 | T +27 (0)28 212 2943 | F +27 (0)28 212 2913